Διαδικασία επιλογής

ΒΗΜΑ 1

Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αίτηση (on line application) και επισυνάπτει το βιογραφικό του.
 

ΒΗΜΑ 2

Η αίτηση θα αξιολογηθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί με email σχετικά με την εξέλιξή της και τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση.
 

ΒΗΜΑ 3

Οι υποψήφιοι που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, θα αξιολογηθούν από τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας και τεστ ικανοτήτων για την ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.
 

ΒΗΜΑ 4

Θα πραγματοποιηθεί κύκλος συνεντεύξεων με τους υποψήφιους που έχουν επιλεχθεί.
 

ΒΗΜΑ 5

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα καταλήξει στην τελική επιλογή των συμμετεχόντων.