Συχνές Ερωτήσεις

Για την αίτησή μου

Ποια είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Πληροφορική, Οικονομικά, Εφοδιαστική Αλυσίδα
 
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 
Άριστη γνώση Η/Υ
 
Επαγγελματική εμπειρία μέχρι 3 έτη
 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)
 
Ηλικία μέχρι και 28 ετών
  

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση μου στο site της εταιρείας;

Η επιτυχής και έγκυρη υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει έως τις 15 Νοεμβρίου 2017.

Εάν ενδιαφέρομαι μόνο για θέση γραφείου στην εταιρεία, έχει νόημα να κάνω την αίτηση;

Βεβαίως καθώς το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη θέσεων εντός καταστημάτων αλλά και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Για τη διαδικασία επιλογής μου

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής του Management Trainee System;

ΒΗΜΑ 1

Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αίτηση (on line application) και επισυνάπτει το βιογραφικό του.
 

ΒΗΜΑ 2

Στο επόμενο στάδιο η αίτηση θα αξιολογηθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί με email σχετικά με την εξέλιξή της και τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση.
 

ΒΗΜΑ 3

Οι υποψήφιοι που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, θα αξιολογηθούν από τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας και τεστ ικανοτήτων για την ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.
 

ΒΗΜΑ 4

Θα πραγματοποιηθεί κύκλος συνεντεύξεων με τους υποψήφιους που έχουν επιλεχθεί.
 

ΒΗΜΑ 5

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα καταλήξει στην τελική επιλογή των συμμετεχόντων.

Θα έχω ενημέρωση ακόμα και αν δεν επιλεγώ για το πρόγραμμα;

Θα σας αποσταλεί ενημέρωση σε κάθε περίπτωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε συμπεριλάβει στην αντίστοιχη ενότητα κατά την υποβολή.

Πού και πότε θα πραγματοποιηθούν τα στάδια αξιολόγησης;

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στα κεντρικά γραφεία και στα καταστήματα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετακίνηση στην Αθήνα.

Σε περίπτωση που μένω εκτός Αττικής τι προβλέπεται για τις μετακινήσεις μου στη διαδικασία επιλογής;

Η εταιρεία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς ύστερα από επικοινωνία που θα λάβετε από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσής μου

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα;

Η έναρξη του προγράμματος έχει οριστεί την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Πού θα είναι ο τόπος παροχής της εργασίας μου;

Τα σημεία απασχόλησης θα είναι τα καταστήματα του δικτύου μας και τα Κεντρικά Γραφεία μας.

Ποιο θα είναι το ωράριο εργασίας μου κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία

Τι προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για όσους επιλεγούν ως trainees;

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παράδοση του τελικού project. Έπειτα θα ακολουθήσει αξιολόγηση της πορείας από τον υπεύθυνο που θα παρακολουθεί τον υποψήφιο και την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η τελική τοποθέτηση στην αρμόδια θέση θα δοθεί βάσει αναγκών της εταιρείας στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σε ποιες θέσεις προβλέπεται να απορροφηθούν μετά τη λήξη του προγράμματος οι trainees;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιοποιηθούν σε μία από τις θέσεις της εταιρίας σύμφωνα με το προφίλ τους και τις ανάγκες της εταιρείας.
 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην στελέχωση των διοικητικών θέσεων του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, που αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας.
 
Οι θέσεις εργασίας αφορούν:
  • Πωλήσεις, Δίκτυο καταστημάτων και Logistics
  • Διεύθυνση Marketing & Αγορών
  • Οικονομική Διεύθυνση
  • Πληροφορική