Συχνές ερωτήσεις

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση;

Μπορείς να υποβάλεις την αίτηση σου έως και 28 Οκτωβρίου 2019.

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο τον 2020.

Μπορώ να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα αν δεν έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου;

Για να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σου σπουδές, καθώς το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για αποφοίτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Μπορώ να κάνω αίτηση αν δεν έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις;

Είναι απαραίτητο να έχεις εκπληρωμένες τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις πριν την έναρξη του προγράμματος, καθώς με την ολοκλήρωση του επιθυμούμε να απορροφηθείς πλήρως στην εταιρεία μας.

Θα έχω ενημέρωση ακόμα και αν δεν επιλεγώ για το πρόγραμμα;

Θα ενημερώνεσαι διαρκώς για την πορεία της αίτησης σου μέσω e-mail.

Πόσο θα διαρκέσει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες.

Πόσοι trainees θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα;

Στo METRO Talent Challenge θα συμμετάσχουν συνολικά 6 trainees. 

Σε περίπτωση που μένω εκτός Αττικής τι προβλέπεται για τις μετακινήσεις μου στη διαδικασία επιλογής;

Η METRO θα καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης που αφορούν στις ανάγκες του προγράμματος.

Θα αμείβομαι κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Ναι! Από την πρώτη μέρα που θα ενταχθείς στο πρόγραμμα θα αμείβεσαι σε μηνιαία βάση.

Θα έχω τη δυνατότητα να πάρω άδεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα λαμβάνεις  κανονικά την άδεια που δικαιούσαι.

Τι ακολουθεί μετά τη λήξη του προγράμματος;

Εφόσον ολοκληρώσεις με επιτυχία όλα τα σταδία του προγράμματος θα αξιοποιηθείς σε μια από τις διοικητικές θέσεις της METRO σύμφωνα με το προφίλ σου και τις ανάγκες της εταιρείας.