Επαγγελματικές θέσεις

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιοποιηθούν σε μία από τις θέσεις της εταιρίας σύμφωνα με το προφίλ τους και τις ανάγκες της.
 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην στελέχωση των διοικητικών θέσεων του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, που αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας.
 
Οι θέσεις εργασίας αφορούν:
  • Πωλήσεις, Δίκτυο καταστημάτων και Logistics
  • Marketing & Αγορές
  • Οικονομικά
  • Πληροφορική