Δομή Προγράμματος

Πρώτη γνωριμία με την εταιρία METRO

Κατά την έναρξη του προγράμματος θα γνωρίσεις την εταιρία με την βοήθεια και την καθοδήγηση των συναδέλφων ενώ θα ενημερωθείς για τις αξίες και το όραμα της.
 

Πρακτική εκπαίδευση σε σημεία πώλησης

Μέσω της 6μηνης εργασίας σε κατάστημα θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις μεγάλη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και παράλληλα θα περάσεις από όλα τα τμήματα (rotation) 
κατανοώντας πλήρως την δομή του καταστήματος.

Σε αυτό το στάδιο θα έχεις τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς σε θέματα Διοίκησης και να αναπτύξεις τις εμπορικές σου δεξιότητες αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους στόχους και ευθύνες. 
 
Μέσω της συμμετοχής σου σε μία σειρά σεμιναρίων θα λάβεις την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση από έμπειρους επαγγελματίες και στελέχη της εταιρίας.
 
Η απασχόλησή σου στα κεντρικά μας γραφεία θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις όλο το φάσμα των  λειτουργιών της εταιρίας και να αποκτήσεις σφαιρική εμπειρία μέσα από την ανάληψη και ολοκλήρωση των διάφορων projects.
 

Τελική αξιολόγηση & επιλογή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχεις την ευκαιρία να εξελιχθείς εφόσον ανταποκριθείς με επιτυχία στις απαιτήσεις του.